Rodzaje transportu

Co wiesz o transporcie? Słowo transport pochodzi z łaciny i oznacza nie tylko przenoszenie, ale i przewożenie. Obecnie przez słowo to rozumie się przemiszczanie się zawórno ludzi, jak i przedmiotów, czyli ładunku przy pomocy określonych środków transportu, których jest kilka rodzajów. Wyróżniamy transport lądowy, czyli to, co przemieszczane jest drogami, zaliczają się więc do niego samochody, ciężarówki, tiry, pociągi i tak dalej. Transport lotniczy to rzecz jasna samoloty, zdecydowanie najmniej ekonomiczny. Transport wodny to rzecz jasna statki. Określa się go również mianem żeglugi. Za najbardziej ekonomiczny, a na pewno najbardziej przyjazny środowisku, środek transportu uchodzi kolej. Co jakiś czas pojawiają się głosy, że czas najwyższy na kolej łączącą Europę z Azją, taką z prawdziwego zdarzenia, szybką i nowoczesną. Niestety niskie ceny biletów lotniczych nie zachęcają do przesiadki na koleje. Czas by to się zmieniło. Samoloty są najmniej przyjazne środowisku.

Czytaj  Modernizacje w PKP Intercity

Kategorie

Ostatnie wpisy