Rodzaje transportu

Co wiesz o transporcie? Słowo transport pochodzi z łaciny i oznacza nie tylko przenoszenie, ale i przewożenie. Obecnie przez słowo to rozumie się przemiszczanie się zawórno ludzi, jak i przedmiotów, czyli ładunku przy pomocy określonych środków transportu, których jest kilka rodzajów. Wyróżniamy transport lądowy, czyli to, co przemieszczane jest drogami, zaliczają się więc do niego samochody, ciężarówki, tiry, pociągi i tak dalej. Transport lotniczy to rzecz jasna samoloty, zdecydowanie najmniej ekonomiczny. Transport wodny to rzecz jasna statki. Określa się go również mianem żeglugi. Za najbardziej ekonomiczny, a na pewno najbardziej przyjazny środowisku, środek transportu uchodzi kolej. Co jakiś czas pojawiają się głosy, że czas najwyższy na kolej łączącą Europę z Azją, taką z prawdziwego zdarzenia, szybką i nowoczesną. Niestety niskie ceny biletów lotniczych nie zachęcają do przesiadki na koleje. Czas by to się zmieniło. Samoloty są najmniej przyjazne środowisku.

Czytaj  Jak bezpiecznie przewozić pasażera na motorze?

Kategorie

Ostatnie wpisy